Kantoorpand inrichten: Begin bij een vlekkenplan

Interieur 1

Inrichtingen van een huis of kantoorpand wordt door veel mensen gezien als een aangename activiteit. De term vlekkenplan komt vaak voor als bijvoorbeeld een kantoorpand moet worden ingericht. Het vlekkenplan is het begin van een inrichtingsproject waarbij de plattegrond van een bepaald pand een betekenis krijgt. Als de ruimtes van de pand nog leeg zijn of als er ruimte is om dingen te verplaatsen kan een vlekkenplan goed van pas komen.  Dit komt omdat je in een oogopslag de voorlopige indeling van het kantoorpand kunt zien. Maar wat is een vlekkenplan precies en hoe wordt zo een vlekkenplan gemaakt?

Wat is een vlekkenplan?

Een vlekkenplan is een ruwe schematische indeling van een pand (bijvoorbeeld kantoor of winkel) wat beschrijft waar elke afdeling voor dient en welk plekje een afdeling krijgt. In een kantoorpand is de structuur van de organisatie bepalend voor de indeling van het vlekkenplan. Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de hoeveelheid afdelingen, de grootte hiervan, onderlinge relaties tussen de afdelingen en welke eisen een afdeling stelt. In een winkel kan de indeling gebaseerd zijn op de oppervlakte en kan het vlekkenplan een overzicht geven van de manier waarop klanten door de winkel zullen bewegen.

Hoe maak je een vlekkenplan?

Meestal wordt bij een vlekkenplan de oppervlakte of een deel van de oppervlakte ingedeeld voor een afdeling. Vervolgens wordt gekeken naar welke afdelingen gerelateerd zijn aan elkaar en waarbij het idealiter is voor personen of groepen om in de buurt van elkaar te liggen. Een projectadviseur kan helpen met het opstellen van een vlekkenplan. Nadat de projectadviseur de wensen en eisen met de klant heeft besproken, wordt het vlekkenplan gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met hoeveel mensen op een afdeling komen te zitten. Dan kan een gepast schatting gemaakt worden van hoe groot een afdeling moet worden. Hierna kan de inrichting van het pand plaatsvinden om het functioneel te maken.