Waarin schuilt de meerwaarde van duurzame bouwmaterialen? 

In Nederland hebben we te maken met behoorlijk wat uitdagingen. Eén van deze uitdagingen heeft betrekking tot de klimaatdoelstellingen die onze overheid wenst te realiseren tegen het jaar 2050. voordat het zover is zullen er nog aanzienlijke stappen gezet moeten worden. Ondertussen wordt er grondig onderzoek gedaan naar verschillende oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een volledig circulaire economie. Daarvoor wordt er gekeken naar verschillende segmenten van de markt waaronder ook de bouwsector. In het bijzonder bouwmaterialen waar gebruik van wordt gemaakt kunnen en moeten heel wat duurzamer. Op welke manier dit mogelijks te realiseren valt laten we je ontdekken in dit interessante blogartikel. 

Hergroeibare en opnieuw te gebruiken materialen 

Voor verschillende grondstoffen waar gebruik van wordt gemaakt voor bouwmaterialen geldt dat ze over een eindig karakter beschikken. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld zand en mergel. Daarom is het aan te raden om te kijken naar het gebruik van hergroeibare bouwmaterialen. Voor deze materialen geldt dat ze binnen één enkele generatie terug moeten zijn gegroeid. Voor verschillende materialen die op het eerste gezicht in aanmerking blijken te komen als biobased bouwmateriaal geldt dat ze uiteindelijk toch niet in deze groep worden opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor leem. Hiervoor geldt namelijk dat ze niet binnen één generatie terug kan groeien. Daardoor is ze niet oneindig beschikbaar.  

Ook een niet onbelangrijke eis welke verbonden is aan biobased bouwmaterialen heeft betrekking tot de eenvoud waarmee ze gerecycleerd kunnen worden. Dit is in principe altijd mogelijk zolang er geen gebruik bij is gemaakt van een onnatuurlijk materiaal zoals lijm. Een voorbeeld van een materiaal dat eenvoudig gerecycleerd kan worden is hout welke is behandeld met een natuurlijke olie. Hiervoor geldt dat het verbranden van dit hout ervoor kan zorgen dat er aan energieopwekking kan worden gedaan. Voor een ander materiaal zoals bijvoorbeeld mycelium geldt dan weer dat ze kan worden gebruikt als compost. 

Welke voordelen brengt het beperkte gewicht met zich mee?  

Voor biobased of duurzame bouwmaterialen geldt dat ze zich vaak kenmerken door een beperkt gewicht. Dit zorgt ervoor dat deze materialen zich bij uitstek uitstekend lenen om gebruikt te worden in stedelijke omgevingen. Neem nu bijvoorbeeld hout. Voor dit bouwmateriaal geldt dat ze uitstekend kan worden gebruikt om te bouwen op al bestaande gebouwen. Ook in andere situaties kan er worden vastgesteld dat het interessant kan zijn om gebruik te maken van dit bouwmateriaal. Denk hierbij aan de situatie waarin:  

  • Er moet worden gebouwd op een slappe ondergrond;  
  • Er moet worden gebouwd op moeilijk te bereiken plaatsen; 

Wanneer er sprake is van bouwen op bestaande gebouwen komt het vaak voor dat sloop kan worden voorkomen. Dit betekent meteen ook dat het onnodig vroeg afdanken van materialen die nog lang niet het einde van hun (technische) levensduur hebben bereikt kan worden voorkomen. Uit de praktijk blijkt inmiddels sowieso dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van TNO – biobased bouwmaterialen in plaats van bijvoorbeeld staal of beton. Dat is onder meer het resultaat van de introductie van dragende elementen op de markt zoals cross laminated timber.